angličtina pro práci a volný čas
angličtina na cesty
domluvíte se po telefonu
domluvíte se v recepci hotelu
zvládnete prezentaci v angličtině
domluvíte se v restauraci
zvládnete přivolat pomoc sobě i druhým
domluvíte se u lékaře
angličtina do kanceláře
zvládnete emaily v angličtině
domluvíte se v komplikovaných životních situacích
zjistíte si kudy kam
naučíte se, jak na slovní zásobu
naučite se, jak si to spolehlivě najít
Angličtina Alex Brno Výuka Koncepce hodiny Moje učebna O mně Reference
 • Konverzace, gramatika, výslovnost, poslech, psaní a čtení s porozuměním
 • Od začátečníků po pokročilé (A0-C1)
 • Individuální a skupinová výuka
 • Výuka angličtiny pro firmy
 • Telefonování, prezentace a obchodní korespondence
 • Příprava na pracovní pohovor
 • Všeobecná příprava ke zkouškám
 • Speciální příprava ke zkouškám dle STANAG 6001
 • Jednorázové konzultace na dané téma 
 • Stálá učebna s vybavením
 • Vlastní výukové materiály
 • Přizpůsobení výuky přáním a potřebám studenta
 • Možnost výuky přes Skype 
 • Trpělivý, přátelský a vstřícný přístup

Úvodní hodina je informativní a je zdarma. Ujasníme si společně, na jaké úrovni v angličtině aktuálně jste a kam směřujete, abychom mohli ​vaše pokroky společně sledovat.

Začátečníci

Naučíte se základy angličtiny potřebné pro přežití v cizím jazykovém prostředí a získáte odrazový můstek pro další rozvoj svých znalostí. Budete umět základní společenské konverzační fráze s důrazem na správnou výslovnost. Bezpečně zvládnete interpretaci svých myšlenek v přítomném čase a budete si umět informace také získat. Obstojíte v základních situacích v restauraci, hotelu, na letišti a u lékaře. 

Věční začátečníci

Zopakujete si to, co již znáte a své znalosti si upevníte tak, abyste je mohli dále rozvíjet. Naučíte se ovládat další časy a rozšíříte svoji slovní zásobu, abyste mohli sdělit své minulé zážitky a budoucí ​plány v konkrétních situacích. Budete umět informace nejen předávat, ale i získávat a poslechem autentických materiálů zlepšíte své porozumění mluvenému slovu.
 

Pokročilí

Ke stanovení stupně pokročilosti slouží vstupní diagnostický test. Na základě výsledku tohoto testu se výuka  zaměřuje na zlepšení v oblastech, ve kterých student chybuje. Na to navazuje rozvíjení dalších znalostí a dovedností, podle aktuální potřeby. K ověřování pokroku mohou být využity dílčí minitesty. Výuka se opírá o kontakt s živým jazykem formou moderovaného poslechu s porozuměním a sledování videosekvencí. Náměty vyplývající ze zájmu studenta jsou vždy vítány. Výuka se zaměřuje především na mluvení a poslech. 
 

STANAG 6001

Mám praxi v přípravě ke zkouškám podle STANAG 6001 ​na úrovni SLP1 až SLP3 a mohu vám pomoci jak s přípravou ve všech testovaných dovednostech, tak v oblasti vojenské angličtiny. 
 

Konverzace

Konverzace pro úrovně A1 - C1 se zaměřením na přirozenost projevu se správnou výslovností. Aktivace stávající a získání nové slovní zásoby. ​Získáte větší sebejistotu a váš mluvený projev bude v běžných denních situacích plynulejší. Budete schopni lépe reagovat při konverzaci nejen s rodilými mluvčími. 
 

Angličtina s BBC

Moderovaným poslechem vysílání BBC si zlepšíte schopnost porozumět mluvenému slovu v autentické podobě. Na poslech vždy navazuje konverzace na aktuální téma z vysílání. Obohatíte si slovní zásobu nejen o nové výrazy či kolokace, ale také o idiomy a frázová slovesa. Ujasníte si i některé gramatické aspekty v praxi. 
 

Angličtina last minute

Alespoň základní minimum před cestou do zahraničí pro domluvu v základních situacích v hotelu, restauraci, na letišti a u lékaře.
 

 

 • Úvodní konverzace na aktuální témata 
 • Kontrola domácího úkolu 
 • Procvičení předchozí látky
 • Vysvětlení a procvičení nové látky
 • Poslech s porozuměním
 • Závěrečné zopakování nové látky
 • Zadání nového domácího úkolu


Celá lekce je vedena v přátelském a neformálním duchu a v závislosti na dané úrovni znalosti studenta začíná konverzací na aktuální témata, jako např. co je nového doma a ve světě, jaký byl víkend, co bylo v práci a podobně. Student má příležitost hovořit o tom, co je  mu blízké a co dělá a přitom průběžně dostává zpětnou vazbu a doplňuje si novou slovní zásobu. 

Následuje kontrola domácího úkolu s případným dodatečným vysvětlením a procvičením dané látky. Dále pokračuje blok s novou látkou a jejím následným procvičením.

Neopomíjenou součástí je také využití videa a nahrávek ke zdokonalování poslechu s porozuměním. Součástí každé hodiny je také průběžné obohacování slovní zásoby a rozšiřování znalosti idiomů, frázových sloves, rčení, přísloví a přirovnání.

Na závěr probíhá zopakování nové látky a zadání nového domácího úkolu. Otázky se kladou a odpovídají bezprostředně a vlastní náměty jsou vítány.

V průhěhu lekce si student osvojuje funkce jazyka a řeší nové jazykové situace formou videurole play k získání nových jazykových dovedností. K procvičování jsou dle možností využívány i jazykové hry. Během celé hodiny dostává student průběžně zpětnou vazbu ohledně slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. 

Veškerá probíraná látka se promítá na tabuli a pokud má student zájem může si na USB disku odnést celou hodinu ve formě videa (cca 70MB) jako studijní materiál. Video obsahuje pouze to, co se zobrazuje na promítacím plátnu a zvuk.
Tímto schématem se řídí každá hodina, avšak lze ji kdykoliv flexibilně přizpůsobit situaci a přání.

Anglický jazyk vyučuji dvacet roků. Způsob učení každého z nás je individuální a proto výuku přizpůsobuji aktuálním potřebám studenta. Volím trpělivý a přátelský přístup a snažím se, aby to byla také zábava. Vedle publikovaných materiálů používám také svoje materiály a mám vlastní výukové zázemí.

Jazykovou zkouškou složenou ve Velké Británii jsem dosáhl úrovně SLP4 podle normy STANAG 6001. Podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEFR) odpovídá tato zkouška úrovni C1. Absolvoval jsem také studijní a pracovní pobyty v  zahraničí a při práci využívám i svoji dřívější  dřívější překladatelskou a tlumočnickou praxi.

Chtěla bych poděkovat panu Sapákovi za profesionální a zároveň individuální přístup v doučování angličtiny syna Matyáše - 14 let. Syn se díky hodinám s panem Sapákem posunul ve výuce úplně na jiný level. Dále jsem chtěla panu Sapákovi poděkovat za přípravu syna na zkoušku Cambridge Preliminary B1. Syn ve zkoušce výborně uspěl a získal body, které ho rovnou klasifikovaly na Grade A - CERF Level B2. Moc děkujeme!.
                                                                                                                                                               Peškovi
,   11.7.2024

Individuální doučování angličtiny jsem si zvolila pro lepší možnost uplatnění na trhu práce. Chtěla jsem pracovat v nadnárodní společnosti, kde je hlavním předpokladem zvládnout celý přijímací pohovor v angličtině. V říjnu 2022 jsem začala s všeobecnou přípravou u pana Sapáka z úrovně A1, od února jsme se zaměřovali pouze na procvičování přijímacího pohovoru.
Velmi oceňuji zcela individuální přístup, využívání různorodých materiálů, perfektní práci s PC a obecně nadstandardní využívání technických pomůcek ve výuce. Kromě kompletního audiozáznamu z každé hodiny jsem měla k dispozici i mnoho dalších pomůcek - elektronické slovníky,  namluvené texty, krátké příběhy, gramatické přehledy a mnoho dalšího. 
Moje vyjadřovací schopnosti se výrazně zlepšily, mám lepší výslovnost a mnohem lépe se orientuji v anglické gramatice. Za půl roku se nedají udělat zázraky, ale pracovní pozici jsem v červenci 2023 získala (v 53 letech) a teď již mohu přímo v praxi pokračovat. Panu Sapákovi jsem opravdu velmi vděčná a DĚKUJI!
Tohoto učitele mohu doporučit pro každého, kdo hledá skutečně individuální přístup, precizní přípravu materiálů a pečlivost vyučujícího
                                   
                                                                                                                                    Jana K.,  20.7.2023

Na doučování nejvíce oceňuji profesionální a lidský přístup pana Sapáka. Má vždy připraveno plno skvělých dokumentů a pomůcek pro výuku. Jeho přístup k výuce je bezesporu lepším, než znám ze střední a vysoké školy. Výuka má své výsledky a učení se stává více zábavným. Dále velmi oceňuji jeho časovou flexibilitu. I přes moje časově náročné studium, jsme vždy nalezli společný termín. Je ideální volbou pro všechny, které čeká splnění jazykové zkoušky STANAG 6001.
Mohu vřele doporučit!!! 
                                                                                                                                                                   Adam Č. , 15.7.2023


Je to výborný učitel s osobním přístupem, mohu ho jen doporučit pro přípravu na STANAG Level3. Má skvěle připravené materiály ke studiu. Velmi pečlivě se věnuje opravám esejí, kde Vám navrhne vhodnější formulace. Při rozhovorech Vám opraví i "drobné"(podle Čechů ;) vady ve výslovnosti. Po 3 kurzech angličtiny jsem stále měl problém s některými slovy, až teprve s ním se mi podařilo dopilovat zažitou špatnou výslovnost některých zákeřných slov jako jsou např. CENTER, TECHNICAL, TO LAND... 
                                                                                                                                                                     Jiří K., 27.2.2023

Doučování z angličtiny jsem hledal hlavně kvůli splnění Stanag SPL 2, jelikož se mi nedařilo. Po 4 měsících doučování u pana Aleše Sapáka jsem zkoušku Stanag SPL 2 úspěšně splnil a mohu tedy vřele doporučit. Líbil se mi přístup, vstřícnost, profesionalita a flexibilita.
                                                                                                                                                                    Daniel L., 29.10.2022

Získat STANAG SLP2 se mi podařilo až po přípravě s panem Sapákem. Hodiny se obyčejně odvíjely od toho, v čem u mě při úvodním rozhovoru zjistil nedostatky, případně od toho, co jsem si přál procvičit. Gramatiku vysvětloval velmi komplexně. Velmi jsem ocenil záznamy z hodin v dobré kvalitě, díky kterým jsem se mohl vrátit k tomu, co jsem plně nepochopil. Děkuji panu Sapákovi, kterého všem doporučuji 
                                                                                                                                                                   Přemysl S. , 18.1. 2021                   
Dobrý den pane učiteli, jak jsme se minule bavili, tak jsem se přihlásil do konverzačního kurzu v rámci naší práce. Včera jsem si dělal vstupní test a posílám výsledky. Dle mého to nedopadlo vůbec špatně. Předposlední jejich test mi vyšel  A2 podle SERR (CEFR) a teď mi vyšlo B2, takže je zde znatelný posun v gramatice a to jen díky vám. Děkuji.
                                                                                                                                                                   Miroslav K., 30.7.2020

Chci  touto cestou poděkovat za skvělou spolupráci a přípravu na doktorskou zkoušku z angličtiny. Oceňuji přizpůsobivost k mým podmínkám a potřebám. Děkuji za kvalitní a konstruktivní komunikaci, propracovaný systém práce, za jasné a srozumitelné podání učební látky a hlavně za vyrovnanost a trpělivost. Moc dobrá práce. DĚKUJI.                                                                                                                                                                            Adriana P.,  23.7.2020                                                                                
Děkuji panu Sapákovi, že si udělal čas na moji poměrně expresní a dálkovou přípravu na STANAG 3 a pomohl mi zapracovat na písemném projevu. Díky jeho pomoci se mi podařilo úspěšně zvládnout tuto zkoušku. Pana Sapáka mohu tedy jen doporučit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Katka H., 13.11.2019

Chtěla bych moc poděkovat, na maturitním vysvědčení mám krásnou jedničku z angličtiny. Na výuku jsem začala chodit, abych se připravila na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu. Pan Sapák je sympatický a hodina s ním mě velmi bavila. Ihned věděl jaké mám nedostatky a na ty jsme se začali společně soustředit. Na každou hodinu připravoval program a materiály. V případě potřeby dalšího doučování se budu určitě obracet na něj.
                                                                                                                                                                    Tereza K., 7.6.2018

Na doučování jsem chodila, abych si zlepšila dovednost psaní, ke zkoušce STANAG SLP 2, která mi dělala problémy. Pan Sapák měl výborný přístup a poskytoval i mnoho materiálu, které jsem použila ve zkoušce. Lekce psaní probíhaly tak, že jsem si přinesla svoje psaní, které jsme v hodině opravovali. Pan Sapák obohacoval mé věty, jak o slovní zásobu, tak i o slovní obraty, které větu udělaly příjemnější pro čtenáře/adresáta. Při doučování jsem cítila své zlepšení ve psaní. Zkoušku jsem splnila. Velký dík patří panu Sapákovi, kterého všem doporučuji.
​                                                                                                                                                                    Petra Š., 6. 1. 2018

Za neuvěřitelných 9 hodin jsem se díky panu Sapákovi dokázal připravit na dovednost SPEAKING u jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 2. Pan Sapák je vážně kapacitou ve svém oboru, jeho jazykové znalosti a profesionální přístup jsou toho důkazem. Velkou výhodou je individuální přístup, poskytování výukových materiálů a používání nahrávacího zařízení s následnou zpětnou vazbou. Pro nácvik na SPEAKING není nic lepšího. Během hodiny jsem se naučil i mnoho užitečných slovíček a frází, kterými jsem zaujal zkoušející u mé zkoušky. Nejlepší učitel angličtiny, doporučuji všem!
                                                                                                                                                                     Martin V.,  3. 9. 2017

Vynikající učitel. Na hodiny jsme chodili ve dvou, což ale kvalitu výuky nijak neovlivnilo. Po pár lekcích jsem cítila velké zlepšení v oblasti mluvení, jelikož lekce probíhali v přátelském duchu a opadl ze mě strach něco říct. Velké plus byla znalost, pana Sapáka, jazykové zkoušky STANAG 6002 level 2, na kterou nás dokázal připravit za krásných 12 hodin. Výhodou byla také plně funkční učebna a ochota přizpůsobit se našemu časově nabitému programu. Výuka byla obohacena o spoustu materiálů, zvukových nahrávek a zápisu z každé lekce, kterou nám potom zasílal na e-mail. Aleše Sapáka mohu vřele doporučit každému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Kamila V.,  01.04.2017

Chodila jsem k panu Sapákovi na doučování angličtiny z důvodu přípravy na vojenskou jazykovou zkoušku STANAG 6002 level 2. S výukou jsem byla maximálně spokojená. Ocenila jsem především jeho velkou znalost slovní zásoby z vojenského prostředí, spoustu materiálu ke studiu, přátelskou atmosféru při hodinách a vstřícnost. Za tu dobu, co jsem docházela na doučování, jsem udělala značný pokrok v angličtině a zkoušku jsem nakonec úspěšně zvládla. Pana Sapáka mohu vřele doporučit.    
                                                                                                                                                                 Kateřina K.,  28.03.2017

Pan Sapák mě připravoval na zkoušku z technické angličtiny na vysoké škole. Zkoušku jsem udělal. Profesionální přístup, mohu jen doporučit.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                Jiří R.,  10.01.2017

Výuku u pana Sapáka mohu jen doporučit. Hodiny probíhaly nejen profesionálně, ale i značně otevřeně a v přátelském duchu, což značně zmírnilo mou nervozitu a moc si takového přístupu a práce ze strany kantora cením. Doučování splnilo všechny mé předpoklady, jak ze strany domluvy a časové flexibility, tak s obsahem problematiky, která byla vždy zaměřena na mé nedostatky a prosby. Je to člověk s výbornými znalostmi v oboru a až překvapující materiální připraveností. Materiály pro výuku mi byl ochotný vždy poskytnout a mohl jsem se kvalitně připravovat a samovzdělávat ve svém volném čase. V případě nutnosti vyhledat doučování z anglického jazyka určitě nebudu váhat kontaktovat právě pana Sapáka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Matěj J.,  07.01.2017


Potřeboval jsem se připravit na zkoušku STANAG 6001 level 2 a na doporučení jsem zkusil pana Sapáka. S výukou jsem byl spokojený. Byla zaměřena na mé nedostatky a procvičovali jsme témata ke zkoušce, kterou pan Sapák velice dobře zná a má na ní plno materiálů. Zkoušku se mi nakonec podařilo složit a já mohu výuku pana Sapáka vřele doporučit.                                                                                                                                                                       Filip Z.,  06.01.2017

Výuka probíhá individuálně a přizpůsobuje se mým potřebám, což zejména časově není úplně jednoduché. Pan Sapák se vždy snaží aby hodiny byly co nejvíce tématické a reagovaly na aktuální situaci. Po zkušenostech z tohoto i z podobných portálů rozhodně jeden z mála učitelů, kteří k výuce přistupují profesionálně.                                                                                                                                                                                                                       Michal H., 18.11.2016

Skvělý učitel. Hodiny má připravené, gramatiku vysvětluje jednoduše a jasně. Nejede podle šablony, ale opravdu podle přání a potřeb. Hodiny jsou maximálně využité. Já si pana Sapáka našla před necelým rokem a vnímám u sebe v jazyce velký krok vpřed. Navíc je milý a pohodový, takže rozhodně doporučuji.
                                                                                                                                                                   Jana F.,  03.11.2016

S výukou pana Sapáka mám výborné zkušenosti. Ochotně mi vyšel vstříc s angličtinou „na míru“. Mohu jen doporučit.     
                                                                                                                                                                   Vít Z., 01.11.2016

Naprosto profesionální přístup. Doporučuji všem, kteří se chtějí v angličtině zdokonalit. Maximální připravenost ze strany vyučujícího, spolehlivost a výhoda vlastní učebny se všemi potřebnými materiály.       
                                                                                                                                                                   Petra M.,  20.10.2016

Mám časově náročnou profesi a ochota a flexibilita ze strany p.Sapáka je velice vzacná vlastnost. Co se týka vyuky, tak z mého pohledu pan Sapák je bezkonkurenčně nejlepší a vřele doporučuji.                                        
                                                                                                                                                                   Patricie H., 07.10.2016

Výborná komunikace a ochota vyjít vstříc jsou vlastnosti, které jsou pro mne (jsem technicky orientovaný člověk) k nezaplacení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mojmír M.,  6.09.2016