Věční začátečníci

Zopakujete si to, co již znáte a své znalosti si upevníte tak, abyste je mohli dále rozvíjet. Naučíte se ovládat další časy a rozšíříte svoji slovní zásobu, abyste mohli sdělit své minulé zážitky a budoucí ​plány v konkrétních situacích. Budete umět informace nejen předávat, ale i získávat a poslechem autentických materiálů zlepšíte své porozumění mluvenému slovu.Aleš Sapák

lektor angličtiny
IČ:  65300866

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00