Pokročilí

Ke stanovení stupně pokročilosti slouží vstupní diagnostický test. Na základě výsledku tohoto testu se výuka  zaměřuje na zlepšení v oblastech, ve kterých student chybuje. Na to navazuje rozvíjení dalších znalostí a dovedností, podle aktuální potřeby. K ověřování pokroku mohou být využity dílčí minitesty. Výuka se opírá o kontakt s živým jazykem formou moderovaného poslechu s porozuměním a sledování videosekvencí.Náměty vyplývající ze zájmu studenta jsou vždy vítány. Výuka se zaměřuje především na mluvení a poslech. Aleš Sapák

lektor angličtiny
IČ:  65300866

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00