Anglický jazyk vyučuji dvacet roků. Způsob učení každého z nás je individuální a proto výuku přizpůsobuji aktuálním potřebám studenta. Volím trpělivý a přátelský přístup a snažím se, aby to byla také zábava. Vedle publikovaných materiálů používám také svoje materiály a mám vlastní výukové zázemí.

Jazykovou zkouškou ve Velké Británii jsem dosáhl úrovně SLP4 dle normy STANAG 6001, což podle Společného evropského rámce pro jazyky (CEFR) odpovídá úrovni C1. Absolvoval jsem studijní a pracovní pobyty v  zahraničí a při práci využívám i svoji dřívější překladatelskou a tlumočnickou praxi.