Konverzace

Konverzace pro úrovně A1 - C1 se zaměřením na přirozenost projevu se správnou výslovností. Aktivace stávající a získání nové slovní zásoby.
​Získáte větší sebejistotu a váš mluvený projev bude v běžných denních situacích plynulejší. Budete schopni lépe reagovat při konverzaci nejen s rodilými mluvčími. Aleš Sapák

lektor angličtiny

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00


ič: 65300866

č.ú.: 539288183/0800

Můžete mi napsat.