Konverzace

Konverzace pro úrovně A1 - C1 se zaměřením na přirozenost projevu se správnou výslovností. Aktivace stávající a získání nové slovní zásoby.
​Získáte větší sebejistotu a váš mluvený projev bude v běžných denních situacích plynulejší. Budete schopni lépe reagovat při konverzaci nejen s rodilými mluvčími. Aleš Sapák

lektor angličtiny
IČ:  65300866

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00