Kompozice hodiny

Úvodní konverzace na aktuální témata 
Revize domácího úkolu 
Opakování a procvičení předchozí látky
Vysvětlení a procvičení nové látky
Poslech s porozuměním
Závěrečné zopakování nové látky
Zadání nového domácího úkolu

Celá lekce je vedena v přátelském a neformálním duchu a začíná konverzací na téma jako například co je nového doma a ve světě, jaký byl víkend, co v práci a podobně. Student průběžně dostává zpětnou vazbu a doplňuje si novou slovní zásobu. Smyslem této činnosti je procvičovat vyjadřování o všem, co děláme v každodenním životě a s čím se potkáváme. Následuje revize domácího úkolu s případným dodatečným vysvětlením a procvičením dané látky. Dále pokračuje blok s novou látkou a jejím následným procvičením. Neopomíjenou součástí je také využití videa a nahrávek ke zdokonalování poslechu s porozuměním. Součástí každé hodiny je také průběžné obohacování slovní zásoby a rozšiřo- vání znalosti idiomů, frázových sloves, rčení, přísloví a přirovnání. Na závěr probíhá zopakování nové látky a zadání nového domácího úkolu. Otázky se kladou a odpovídají bezprostředně a vlastní náměty jsou vítány. V průhěhu lekce si student osvojuje funkce jazyka a řeší nové jazykové situace formou role play k získání nových jazykových dovedností. K procvičování jsou dle možností využívány i jazykové hry. Během celé hodiny dostává student průběžně zpětnou vazbu ohledně slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. Během hodiny pořizuji poznámky k probírané látce a promítám je na tabuli. Se souhlasem studenta používám také software ke snímání obrazovky k pořízení videozáznamu hodiny se zvukem, který pak po hodině poskytuji studentovi pro další studium doma. Tímto schématem se řídí každá hodina, avšak lze ji kdykoliv flexibilně přizpůsobit situaci a přání.Aleš Sapák

lektor angličtiny
IČ:  65300866

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00