Kompozice hodiny

Úvodní konverzace na aktuální témata 
Revize domácího úkolu 
Opakování a procvičení předchozí látky
Vysvětlení a procvičení nové látky
Poslech s porozuměním
Závěrečné zopakování nové látky
Zadání nového domácího úkolu

Celá lekce je vedena v přátelském a neformálním duchu a začíná konverzací na téma jako například co je nového doma a ve světě, jaký byl víkend, co v práci a podobně. Student průběžně dostává zpětnou vazbu a doplňuje si novou slovní zásobu. Smyslem této činnosti je procvičovat vyjadřování o všem, co děláme v každodenním životě a s čím se potkáváme. Následuje revize domácího úkolu s případným dodatečným vysvětlením a procvičením dané látky. Dále pokračuje blok s novou látkou a jejím následným procvičením. Neopomíjenou součástí je také využití videa a nahrávek ke zdokonalování poslechu s porozuměním. Součástí každé hodiny je také průběžné obohacování slovní zásoby a rozšiřo- vání znalosti idiomů, frázových sloves, rčení, přísloví a přirovnání. Na závěr probíhá zopakování nové látky a zadání nového domácího úkolu. Otázky se kladou a odpovídají bezprostředně a vlastní náměty jsou vítány. V průhěhu lekce si student osvojuje funkce jazyka a řeší nové jazykové situace formou role play k získání nových jazykových dovedností. K procvičování jsou dle možností využívány i jazykové hry. Během celé hodiny dostává student průběžně zpětnou vazbu ohledně slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti. Během hodiny pořizuji poznámky k probírané látce a promítám je na tabuli. Po hodině poskytuji tyto poznámky studentům pro případ, že si nestihnou udělat vlastní poznámky. Potřeba pořizovat si vlastní poznámky však zůstává. Tímto schématem se řídí každá hodina, avšak lze ji kdykoliv flexibilně přizpůsobit situaci a přání.Aleš Sapák

lektor angličtiny

774 158 811
asapak03@gmail.com

Adresa
Olomoucká 164a
Brno - Slatina
627 00


ič: 65300866

č.ú.: 539288183/0800

Můžete mi napsat.